EBRAINS forma part d’un nou projecte clau per establir les bases d’una associació europea sobre salut cerebral

EBRAINS forma part d’una proposta estratègica per a una Acció de Coordinació i Suport – Coordination and Support Action (CSA) finançada per la UE que ara s’ha avaluat positivament per el finançament a Horizon Europe. EBRAINS European Partnership on Brain Health, associació europea sobre salut cerebral.

Sota el títol Designing a European Brain Health Landscape, el projecte identificarà prioritats i oportunitats en una agenda d’Innovació i Recerca Estratègica (SRIA) compartida, preparant finalment una associació europea sobre salut cerebral: European Partnership on Brain Health.

EBRAINS European Partnership on Brain Health

Es crearà un marc de col·laboració per a les iniciatives existents i les comunitats de parts interessades de la neurociència europea, per abordar millor les necessitats de salut actuals i futures dels ciutadans de la UE. Hi participen 18 institucions associades d’onze països. El pressupost del projecte, que està coordinat pel Centre Aeroespacial Alemany (DLR), és d’1,2 milions d’euros per a dos anys.

L’assignació de fons a la CSA BrainHealth representa el reconeixement de la importància de la salut cerebral per a l’economia europea i la seva resiliència a llarg termini. EBRAINS, que serveix com a infraestructura de recerca europea distribuïda única dedicada a la investigació del cervell, té un paper clau per fer front a aquests complexos reptes”.

Philippe Vernier, co-CEO d’EBRAINS AISBL

EBRAINS lidera les àrees de treball sobre “Infraestructures de recerca i serveis habilitants” i “Divulgació global”. En aquesta funció, EBRAINS avançarà en enfocaments estratègics per compartir dades cerebrals i material, i actuarà com a intermediari entre el CSA i altres infraestructures de recerca.

El projecte forma part de la iniciativa Horizon Health Europe Calls 2023.

L’assignació de fons a la CSA BrainHealth representa el reconeixement de la importància de la salut cerebral per a l’economia europea i la seva resiliència a llarg termini. EBRAINS, que serveix com a infraestructura de recerca europea distribuïda única dedicada a la investigació sobre el cervell, té un paper clau per fer front a aquests complexos reptes”, va comentar Philippe Vernier, co-CEO d’EBRAINS AISBL.

Llegit a:

EBRAINS