Un salt metodològic per explorar la memòria

Un equip de l’Institut interdisciplinari de neurociències a Bordeaux Neurocampus va poder verificar que la mobilitat del receptor existeix al teixit cerebral intacte. Aquests moviments són essencials per possibilitar l’aprenentatge i determinades formes de memòria. Mecanismes moleculars de la memòria.

Les neurones es comuniquen entre si a través de les sinapsis, zones de contacte proper on les molècules de neurotransmissors són alliberades per una neurona i actuen sobre els receptors incrustats a la membrana de la neurona situada enfront.

Segons treballs previs de l’equip de Daniel Choquet, investigador del CNRS i director de l’Institut Interdisciplinari de Neurociències (IINS – CNRS i Universitat de Bordeus), aquests receptors no estan fixos sinó que es mouen constantment a la membrana.

Aleshores, els mateixos científics van suggerir, després van demostrar indirectament, que aquests moviments modifiquen el nombre de receptors presents en un moment donat en una sinapsi, ajustant així l’eficiència de la transmissió entre neurones, i per tant determinades formes d’aprenentatge i comunicació.

Una metodologia en una caixa d’eines

Tanmateix, fins ara res ha permès observar la mobilitat dels receptors in situ, en situacions més naturals que els cultius neuronals. Ara està fet: gràcies al desenvolupament d’una “caixa d’eines” completa, els científics han pogut comprovar que aquesta mobilitat existeix en el teixit cerebral intacte, i que és essencial per a determinades formes de memòria, com ara la por contextual que aquí es prova.

Aquesta “caixa d’eines” es compon d’un nou model animal, tecnologia d’imatge d’alta resolució millorada i tècniques per etiquetar i controlar la dinàmica del receptor. Permetrà estudiar qualsevol regió del cervell (a més de l’hipocamp), es podrà transposar a altres tipus de receptors, i serà utilitzat per l’equip per estudiar el possible paper de la mobilitat del receptor en el retard mental i els trastorns de l’espectre autista.

Mecanismes moleculars de la memòria

Els mecanismes moleculars de la memòria, per Daniel Choquet

Daniel Choquet, director de recerca del CNRS a l’Institut Interdisciplinari de Neurociències ens porta al cor de la memòria. Explora aquesta fascinant capacitat del cervell, des de com funciona fins a l’oblit passant per la investigació actual.

Referències bibliogràfiques:

High-resolution imaging and manipulation of endogenous AMPA receptor surface mobility during synaptic plasticity and learning

Angela M. Getz, Mathieu Ducros, Christelle Breillat, Aurélie Lampin-Saint-Amaux, Sophie Daburon, Urielle François, Agata Nowacka, Mónica Fernández-Monreal, Eric Hosy, Frédéric Lanore, Hanna L. Zieger, Matthieu Sainlos, Yann Humeau & Daniel Choquet. Science Advances, 27 juillet 2022. DOI : 10.1126/sciadv.abm5298

Llegit a:

Université de Bordeaux