Com la intel·ligència artificial està revolucionant la psicologia

La intel·ligència artificial (IA) està guanyant terreny ràpidament en una àmplia gamma de sectors, i la psicologia no és una excepció. L’ús de la IA en assistència psicològica està revolucionant la manera de fer els diagnòstics i les teràpies, obrint noves oportunitats per a una millor comprensió dels trastorns mentals, la personalització dels tractaments i la millora global de l’atenció psicològica.

IA en assistència psicològica: una visió general

La IA és una disciplina que es basa en l’ús d’algorismes i models matemàtics per emular algunes funciones cognitives humanes. Quan apliqueu la IA en psicologia, podeu aprofitar aquestes capacitats per analitzar grans quantitats de dades, reconèixer patrons i oferir suport personalitzat. Vegem com s’utilitza en psicologia amb finalitats de diagnòstic i teràpia.

Diagnòstic assistit per IA

Una de les àrees més prometedores en què la IA contribueix a la psicologia és el diagnòstic assistit. Els algorismes d’aprenentatge automàtic es poden entrenar en grans conjunts de dades clíniques, qüestionaris i enregistraments per identificar patrons que els humans poden no reconèixer. Això pot accelerar el procés de diagnòstic i millorar la precisió.

Un dels exemples més coneguts és el seu ús en el diagnòstic de trastorns de l’estat d’ànim, com la depressió i el trastorn bipolar. Els algorismes poden analitzar la parla i el comportament dels pacients mitjançant entrevistes en línia, xarxes socials o enregistraments de veu per detectar indicadors de símptomes depressius. Els estudis científics han demostrat que la IA pot tenir una precisió notable en el diagnòstic d’aquests trastorns, fins i tot quan el pacient desconeix els seus símptomes.

Un estudi important realitzar el 2018 i publicat a la revista Nature va demostrar l’eficàcia de la IA en el diagnòstic de la depressió. Els científics van desenvolupar un algorisme basat en l’aprenentatge automàtic que analitzava les publicacions d’Instagram d’un grup de pacients amb depressió i un grup de control l’algoritme va demostrar una precisió del 80% en el reconeixement de pacients deprimits, superant els diagnòstics fets per humans.

Teràpia personalitzada

Més enllà del diagnòstic, ofereix un enorme potencial per a una teràpia personalitzada. Cada individu és únic, i això es reflecteix en la seva resposta als tractaments psicològics. La IA pot ajudar a determinar quin tipus de teràpia o enfocament s’adapta millor a un pacient en particular, a partir d’una avaluació en profunditat de les seves dades personals i el seu progrés.

Un estudi publicat a la revista JAMA Psychiatric el 2017 va examinar l’efectivitat de la IA en la personalització de la teràpia per al trastorn d’estrès posttraumàtic (TEPT). L’algoritme va analitzar les dades dels pacients, incloent enregistraments de sessions de teràpia, respostes al qüestionari i enregistraments de veu. A partir d’aquesta informació, la IA va suggerir canvis a la teràpia tradicional. Els resultats van mostrar que els pacients que van seguir la teràpia personalitzada tenien una millora significativa dels símptomes en comparació amb el grup control.

Xatbots terapèutics

Un altre aspecte interessant de la IA en psicologia és l’ús de xatbots terapèutics per oferir suport emocional i terapèutic als usuaris. Es poden utilitzar per tractar una varietat de trastorns, com ara l’ansietat, la depressió i les addiccions.

Un estudi publicat a la revista The Lancet el 2020 va examinar l’eficàcia d’un xatbot terapèutic per abordar l’ansietat i la depressió. Els participants de l’estudi van interactuar amb el xatbot durant vuit setmanes, seguint un programa de teràpia cognitiva-conductual. Els resultats van mostrar que el grup que va utilitzar el xatbot va tenir una reducció significativa dels símptomes en comparació amb el grup control.

Estudis científics l’ús de la IA en psicologia

L’efectivitat de la IA en assistència psicològica és objecte de nombrosos estudis científics que pretenen avaluar-ne l’eficàcia i aplicabilitat. Vegem algunes de les conclusions clau d’aquests estudis:

#1 Seguiment dels símptomes depressius a Instagram

Com s’ha mencionat anteriorment, un estudi publicat a Nature el 2018 va demostrar que la IA pot detectar símptomes depressius mitjançant l’anàlisi de publicacions d’Instagram. L’algoritme va aconseguir un 80% de precisió en el diagnòstic de pacients deprimits, demostrant el potencial de la IA en identificació precoç dels trastorns de l’estat d’ànim.

#2 Personalització de la Teràpia del TEPT

L’estudi publicat a JAMA Psychiatry el 2017 va destacar l’eficàcia de la IA per personalitzar la teràpia per al TEPT. Els pacients que van rebre teràpia personalitzada basada en les dades recollides per IA van mostrar una millora significativa dels símptomes en comparació amb el grup control que va seguir la teràpia estàndard.

#3 Xatbots terapèutics per a l’ansietat i la depressió

La prova de The Lancet del 2020 va examinar l’efectivitat d’un xatbot terapèutic per abordar l’ansietat i la depressió. Els resultats van mostrar que la interacció amb el xatbot va provocar una reducció significativa dels símptomes en els participants, cosa que suggereix que aquesta forma de teràpia basada en IA pot ser una opció eficaç per aquells que busquen suport emocional.

Conclusions

La Intel·ligència Artificial (IA) està emergint com un poderós aliat en psicologia, millorant el diagnòstic, personalitzant la teràpia i oferint noves formes de suport emocional a través de xatbots terapèutics. Els estudis científics han demostrat l’eficàcia d’aquestes aplicacions, però és important abordar els reptes relacionats amb la privadesa de les dades, el biaix i el paper de la humanitat en la pràctica psicològica. A mesura que avança l’evolució, és probable que el seu impacte en la psicologia continuï creixent, obrint noves oportunitats per millorar la salut mental i el benestar de les persones.

Llegit a:

Fabio Meloni