Social and Affective Neuroscience of Autism (SANA) Lab

El Laboratori de Neurociència Social i Afectiva de l’Autisme (SANA) se centra en el desenvolupament social i afectiu primerenc dels nens amb autisme i altres condicions del neurodesenvolupament. L’objectiu és descobrir biomarcadors de vulnerabilitats socials i emocionals, i nous objectius de tractament en la infància i la primera infáncia.

Laboratori de Neurociència Social i Afectiva de l’Autisme

L’investigació altament interdisciplinària i col·laborativa es basa en la integració de dades clíniques de comportament, neurofisiològiques i d’imatge d’avantguarda al servei de la millora de la vida dels nens que viuen amb trastorns complexos del neurodesenvolupament..

Estudi del desenvolupament emocional infantil

Aquest estudi del desenvolupament emocional ens ajudarà a desenvolupar millors mètodes per al diagnòstic precoç i la intervenció per als reptes de comportament i emocionals. Aborda una àrea poc estudiada però important examinant les vulnerabilitats emocionals dels nadons amb antecedents familiars d’autisme i avaluant la seva contribució a les dificultats emocionals i de comportament posteriors.

Estan reclutant nadons de 4 mesos o menys, amb o sense antecedents familiars d’autisme (per exemple, germans, pares ties, oncles o cosins). La participació inclourà visites de seguiment divertides i familiars fins als 30 mesos d’edat i inclourà una avaluació del desenvolupament social, adaptatiu, cognitiu i del llenguatge; estudis d’atenció que impliquen la visualització de vídeos breus; i activitats lúdiques per avaluar el desenvolupament emocional del vostre fill.

https://medicine.yale.edu/lab/chawarska/participate/newborns/

Condicions complexes del neurodesenvolupament

Aquest estudi se centra en el desenvolupament de moviments repetitius. L’estudi ens ajudarà a entendre millor les causes i el curs evolutiu del comportament repetitiu en els nens. Normalment consisteixen en moviments rítmics que no semblen servir per a un propòsit específic, i poden incloure aleteig, postura, agitació, rotació o tensió de les parts del cos.

Els moviments repetitius s’observen amb freqüència en l’autisme, retards del desenvolupament, TDAH, ansietat i altres condicions. També s’han informat en nens amb un desenvolupament típic. Per a alguns, els moviments repetitius comencen a manifestar-se en la infància; per a d’altres, sorgeixen durant els primers anys i tendeixen a persistir durant la infància i l’adolescècnia.

Estan reclutant nens a partir de 4 anys amb comportament motor repetitiu, ja sigui amb desenvolupament típic o amb autisme o altres condicions del neurodesenvolupament com el TDAH. La participació inclourà una visita al laboratori on el vostre fill tindrà una avaluació diagnòstica exhaustiva, avaluació del comportament repetitiu, estudis d’atenció i recollida de mostres de saliva per conèixer més sobre els factors genètics implicats en el comportament repetitiu.

https://medicine.yale.edu/lab/chawarska/participate/young-children