Model d’alta resolució de la regió CA1 de l’hipocamp

EBRAINS European Partnership on Brain Health

EBRAINS forma part d’un nou projecte clau per establir les bases d’una associació europea sobre salut cerebral EBRAINS forma part d’una proposta estratègica per a una Acció de Coordinació i Suport – Coordination and Support Action (CSA) finançada per la UE que ara...