Ciència cognitiva: què és?

Ciència cognitiva: què és?

Les ciències cognitives en la trobada de l’educació Una gran quantitat d’aprenentatge té lloc sense recórrer a la instrucció formal. De fet, són, en diversos aspectes i en diversos casos, una activitat natural dependent de la maduració cerebral, la informació genètica...
Ciència cognitiva: què és?

Història de la ciència cognitiva

Ciències cognitives: una mica d’història Les ciències cognitives no es redueixen a la neurociència, ni només a la psicologia cognitiva. Les ciències cognitives són una “família” de ciències. Això us pot sorprendre, però la història de la ciència cognitiva està molt...